Consult+

De handige app voor patiënt en arts

Geschiedenis

Onafhankelijk zorgadviseur - en van oorsprong verpleegkundige - Klaas de Jong deed een paar jaar geleden een onderzoek naar de wens van bewoners in Noordoost Friesland over de zorg in hun regio. Het behoud van eigen regie over eigen leven staat bij vrijwel iedereen bovenaan als het gaat om de zorg.

Zelf bepalen, zelf meebeslissen en zelf de regie houden, ook wanneer je een aandoening hebt, is niet vanzelfsprekend in de medische wereld. Nog te vaak bepaalt de arts waar het gesprek in de spreekkamer over gaat. Kort geleden stonden artsen nog huiverig tegenover het idee om gesprekken in de spreekkamer te laten opnemen. Anno 2020 zien gelukkig steeds meer artsen ook de voordelen.

Onafhankelijkheid & Eigenaarschap

Een app bouwen vergt een forse investering. Vooral voldoen aan alle veiligheidseisen kost veel geld. Zorgverzekeraar Menzis heeft de app met een lening voorgefinancierd, maar geen enkele bemoeienis gehad met de inhoud of de bouw van de app.

De app is onafhankelijk ontwikkeld, samen met een beperkte groep mensen met een chronische ziekte.
Met de artsenfederatie KNMG is informeel overleg gevoerd om bij de ontwikkeling met bezwaren van artsen rekening te houden.

De app is - eenmaal aangeschaft - volledig eigendom van de gebruiker; er vindt geen enkele uitwisseling van gegevens plaats. Alle informatie wordt alleen op de smartphone opgeslagen.

Zelf bepalen, zelf meebeslissen en zelf de regie houden, ook wanneer je een aandoening hebt, is niet vanzelfsprekend in de medische wereld
Stacks Image 25
Stacks Image 27